تماس با ما
18:00 -8:00
مرتب سازی بر اساس
نمایش
وال واشر رشدگیاه 8‌CM 1‌W
95,000 تومان
 • 12g
 • بنفش
 • 5×5/5×8
 • 36 عدد
 • 240nm
وال واشر مولتی 15CM 3W RGB
180,000 تومان
 • 203g
 • چند رنگ
 • 5/5×5×17
 • 100-520LM
 • 36 عدد
وال واشر مولتی 25CM 6W RGB
240,000 تومان
 • 310g
 • چند رنگ
 • 5/5×5×25
 • 150-780LM
 • 20 عدد
وال واشر مولتی 25CM 9W RGB
290,000 تومان
 • 450g
 • چند رنگ
 • 5/5×5×25
 • 225-1170LM
 • 10 عدد
وال واشر مولتی 35CM 12W RGB
340,000 تومان
 • 460g
 • چند رنگ
 • 5/5×5×35
 • 300-1560LM
 • 10 عدد
وال واشر مولتی 35CM 9W RGB
300,000 تومان
 • 470g
 • چند رنگ
 • 5/5×5×35
 • 225-1170LM
 • 10 عدد
وال واشر مولتی 40CM 15W RGB
430,000 تومان
 • 480g
 • چند رنگ
 • 5/5×5×40
 • 375-1950LM
 • 10 عدد
وال واشر مولتی 50CM 12W RGB
تومان
 • چند رنگ
 • 5/5×5×50
 • 300-1560LM
 • 10 عدد
 • 646g
وال واشر مولتی 50CM 18W RGB
470,000 تومان
 • 650g
 • چند رنگ
 • 5/5×5×50
 • 450-2340LM
 • 10 عدد
وال واشر مولتی 75CM 18W RGB
480,000 تومان
 • 762g
 • چند رنگ
 • 5/5×5×75
 • 450-2340LM
 • 10 عدد
وال واشر مولتی‌100CM 24W RGB
640,000 تومان
 • 1400g
 • چند رنگ
 • 5/5×5×100
 • 600-3120LM
 • 10 عدد
وال واشر مولتی‌100CM‌ 36W‌ RGB
تومان
مولتی
والواشر
مولتی
والواشر
 • 310g
 • چند رنگ
 • 5/5×5×25
 • 150-780LM
والواشر 1 وات 8 سانتی متری
87,000 تومان
 • 4800g
 • آبی, آفتابی, انبر, بنفش, سبز, قرمز, مهتابی
 • 5×5/5×8
 • 25000LM
والواشر 10 وات 30 سانتی متری
تومان
 • 500g
 • آبی, آفتابی, انبر, بنفش, سبز, قرمز, مهتابی
 • 5/5×5×30
 • 250-1300LM
 • 10 عدد
والواشر 12 وات 35 سانتی متری
200,000 تومان
 • 460g
 • آبی, آفتابی, انبر, بنفش, سبز, قرمز, مهتابی
 • 5/5×5×35
 • 300-1560LM
 • 10 عدد
والواشر 12 وات 50 سانتی متری
218,000 تومان
 • 646g
 • آبی, آفتابی, انبر, بنفش, سبز, قرمز, مهتابی
 • 5/5×5×50
 • 300-1560LM
 • 10 عدد