تماس با ما
 • والواشر 1 وات
 • والواشر 2 وات
 • والواشر 3 وات
 • والواشر 4 وات
 • والواشر 6 وات
 • والواشر 9 وات
 • والواشر 10 وات
 • والواشر 12 وات
 • والواشر 15 وات
 • والواشر 18 وات
 • والواشر 24 وات
 • والواشر 48 وات

والواشر 1 وات

والواشر ( Wall Washer ) یا پرژکتور خطی که SMD  یا LED  های ان بصورت سری و به شکل خطی میباشد . این پرژکتور در سایز های مختلف و با تراکم   LED و SMD  های مختلف قابل عرضه میباشد .  والواشر به علت زاویه پخش °30 و °45 و °60 ای که دارد میتواند در مکان هایی نظیر نمای ساختمان ها  زیر پلها ،  ویترینها ، غرفه های فروشگاه و… نصب و استفاده شود  این محصول علاوه بر نور زیاد دارای مصرف برق پایین و طول عمری بالا دارد . میزان روشنایی این پرژکتور در رنگ های مختلف فرق میکند و از 90 تا 720 را دارا میباشد . این محصول با دامنه‌ی ولتاژی بین 100 تا 240 ولت کار می‌کند و طول عمری برابر 50000 ساعت دارد.  محصول فوق با درجه حفاظت IP65  در مقابل نفوذ گرد و غبار و باران محافظت خوبی دارد والواشرهای گروه روشنایی مگابیز دارای پرتاب نور بسیاز زیادی میباشند همین امر باعث شده است این محصول در میان مشتریان زیادی را به خود جلب کند .

این والواشر درسایز 8 سانتیمتری تولید میشود

هفت تنوع رنگ

پرتاب نور مناسب

طراحی زیبا

درجه حفاظتی IP 65

16 ماه گارانتی تعویض

5 سال خدمات پس از فروش

والواشر 2 وات

والواشر ( Wall Washer ) یا پرژکتور خطی که SMD  یا LED  های ان بصورت سری و به شکل خطی میباشد . این پرژکتور در سایز های مختلف و با تراکم   LED و SMD  های مختلف قابل عرضه میباشد .  والواشر به علت زاویه پخش °30 و °45 و °60 ای که دارد میتواند در مکان هایی نظیر نمای ساختمان ها  زیر پلها ،  ویترینها ، غرفه های فروشگاه و… نصب و استفاده شود  این محصول علاوه بر نور زیاد دارای مصرف برق پایین و طول عمری بالا دارد . میزان روشنایی این پرژکتور در رنگ های مختلف فرق میکند و از 90 تا 720 را دارا میباشد . این محصول با دامنه‌ی ولتاژی بین 100 تا 240 ولت کار می‌کند و طول عمری برابر 50000 ساعت دارد.  محصول فوق با درجه حفاظت IP65  در مقابل نفوذ گرد و غبار و باران محافظت خوبی دارد والواشرهای گروه روشنایی مگابیز دارای پرتاب نور بسیاز زیادی میباشند همین امر باعث شده است این محصول در میان مشتریان زیادی را به خود جلب کند .

این والواشر درسایز 10 سانتیمتری تولید میشود

هفت تنوع رنگ

پرتاب نور مناسب

طراحی زیبا

درجه حفاظتی IP 65

18 ماه گارانتی تعویض

20 سال خدمات پس از فروش

والواشر 3 وات

والواشر ( Wall Washer ) یا پرژکتور خطی که SMD  یا LED  های ان بصورت سری و به شکل خطی میباشد . این پرژکتور در سایز های مختلف و با تراکم   LED و SMD  های مختلف قابل عرضه میباشد .  والواشر به علت زاویه پخش °30 و °45 و °60 ای که دارد میتواند در مکان هایی نظیر نمای ساختمان ها  زیر پلها ،  ویترینها ، غرفه های فروشگاه و… نصب و استفاده شود  این محصول علاوه بر نور زیاد دارای مصرف برق پایین و طول عمری بالا دارد . میزان روشنایی این پرژکتور در رنگ های مختلف فرق میکند و از 90 تا 720 را دارا میباشد . این محصول با دامنه‌ی ولتاژی بین 100 تا 240 ولت کار می‌کند و طول عمری برابر 50000 ساعت دارد.  محصول فوق با درجه حفاظت IP65  در مقابل نفوذ گرد و غبار و باران محافظت خوبی دارد والواشرهای گروه روشنایی مگابیز دارای پرتاب نور بسیاز زیادی میباشند همین امر باعث شده است این محصول در میان مشتریان زیادی را به خود جلب کند .

این والواشر درسایز 15 سانتیمتری تولید میشود

هفت تنوع رنگ

پرتاب نور مناسب

طراحی زیبا

درجه حفاظتی IP 65

18 ماه گارانتی تعویض

20 سال خدمات پس از فروش

والواشر 4 وات

والواشر ( Wall Washer ) یا پرژکتور خطی که SMD  یا LED  های ان بصورت سری و به شکل خطی میباشد . این پرژکتور در سایز های مختلف و با تراکم   LED و SMD  های مختلف قابل عرضه میباشد .  والواشر به علت زاویه پخش °30 و °45 و °60 ای که دارد میتواند در مکان هایی نظیر نمای ساختمان ها  زیر پلها ،  ویترینها ، غرفه های فروشگاه و… نصب و استفاده شود  این محصول علاوه بر نور زیاد دارای مصرف برق پایین و طول عمری بالا دارد . میزان روشنایی این پرژکتور در رنگ های مختلف فرق میکند و از 90 تا 720 را دارا میباشد . این محصول با دامنه‌ی ولتاژی بین 100 تا 240 ولت کار می‌کند و طول عمری برابر 50000 ساعت دارد.  محصول فوق با درجه حفاظت IP65  در مقابل نفوذ گرد و غبار و باران محافظت خوبی دارد والواشرهای گروه روشنایی مگابیز دارای پرتاب نور بسیاز زیادی میباشند همین امر باعث شده است این محصول در میان مشتریان زیادی را به خود جلب کند .

این والواشر درسایز 17 سانتیمتری تولید میشود

هفت تنوع رنگ

پرتاب نور مناسب

طراحی زیبا

درجه حفاظتی IP 65

18 ماه گارانتی تعویض

20 سال خدمات پس از فروش

والواشر 6 وات

والواشر ( Wall Washer ) یا پرژکتور خطی که SMD  یا LED  های ان بصورت سری و به شکل خطی میباشد . این پرژکتور در سایز های مختلف و با تراکم   LED و SMD  های مختلف قابل عرضه میباشد .  والواشر به علت زاویه پخش °30 و °45 و °60 ای که دارد میتواند در مکان هایی نظیر نمای ساختمان ها  زیر پلها ،  ویترینها ، غرفه های فروشگاه و… نصب و استفاده شود  این محصول علاوه بر نور زیاد دارای مصرف برق پایین و طول عمری بالا دارد . میزان روشنایی این پرژکتور در رنگ های مختلف فرق میکند و از 90 تا 720 را دارا میباشد . این محصول با دامنه‌ی ولتاژی بین 100 تا 240 ولت کار می‌کند و طول عمری برابر 50000 ساعت دارد.  محصول فوق با درجه حفاظت IP65  در مقابل نفوذ گرد و غبار و باران محافظت خوبی دارد والواشرهای گروه روشنایی مگابیز دارای پرتاب نور بسیاز زیادی میباشند همین امر باعث شده است این محصول در میان مشتریان زیادی را به خود جلب کند .

این والواشر در دوسایز 20  و  25 سانتیمتری تولید میشود

هفت تنوع رنگ

پرتاب نور مناسب

طراحی زیبا

درجه حفاظتی IP 65

18 ماه گارانتی تعویض

20 سال خدمات پس از فروش

والواشر 6 وات

والواشر ( Wall Washer ) یا پرژکتور خطی که SMD  یا LED  های ان بصورت سری و به شکل خطی میباشد . این پرژکتور در سایز های مختلف و با تراکم   LED و SMD  های مختلف قابل عرضه میباشد .  والواشر به علت زاویه پخش °30 و °45 و °60 ای که دارد میتواند در مکان هایی نظیر نمای ساختمان ها  زیر پلها ،  ویترینها ، غرفه های فروشگاه و… نصب و استفاده شود  این محصول علاوه بر نور زیاد دارای مصرف برق پایین و طول عمری بالا دارد . میزان روشنایی این پرژکتور در رنگ های مختلف فرق میکند و از 90 تا 720 را دارا میباشد . این محصول با دامنه‌ی ولتاژی بین 100 تا 240 ولت کار می‌کند و طول عمری برابر 50000 ساعت دارد.  محصول فوق با درجه حفاظت IP65  در مقابل نفوذ گرد و غبار و باران محافظت خوبی دارد والواشرهای گروه روشنایی مگابیز  دارای پرتاب نور بسیاز زیادی میباشند همین امر باعث شده است این محصول در میان مشتریان زیادی را به خود جلب کند .

این والواشر در دوسایز 20  و  35 سانتیمتری تولید میشود

هفت تنوع رنگ

پرتاب نور مناسب

طراحی زیبا

درجه حفاظتی IP 65

18 ماه گارانتی تعویض

20 سال خدمات پس از فروش

والواشر 6 وات

والواشر ( Wall Washer ) یا پرژکتور خطی که SMD  یا LED  های ان بصورت سری و به شکل خطی میباشد . این پرژکتور در سایز های مختلف و با تراکم   LED و SMD  های مختلف قابل عرضه میباشد .  والواشر به علت زاویه پخش °30 و °45 و °60 ای که دارد میتواند در مکان هایی نظیر نمای ساختمان ها  زیر پلها ،  ویترینها ، غرفه های فروشگاه و… نصب و استفاده شود  این محصول علاوه بر نور زیاد دارای مصرف برق پایین و طول عمری بالا دارد . میزان روشنایی این پرژکتور در رنگ های مختلف فرق میکند و از 90 تا 720 را دارا میباشد . این محصول با دامنه‌ی ولتاژی بین 100 تا 240 ولت کار می‌کند و طول عمری برابر 50000 ساعت دارد.  محصول فوق با درجه حفاظت IP65  در مقابل نفوذ گرد و غبار و باران محافظت خوبی دارد والواشرهای گروه روشنایی مگابیز  دارای پرتاب نور بسیاز زیادی میباشند همین امر باعث شده است این محصول در میان مشتریان زیادی را به خود جلب کند .

این والواشر درسایز 30 سانتیمتری تولید میشود

هفت تنوع رنگ

پرتاب نور مناسب

طراحی زیبا

درجه حفاظتی IP 65

18 ماه گارانتی تعویض

20 سال خدمات پس از فروش

والواشر 6 وات

والواشر ( Wall Washer ) یا پرژکتور خطی که SMD  یا LED  های ان بصورت سری و به شکل خطی میباشد . این پرژکتور در سایز های مختلف و با تراکم   LED و SMD  های مختلف قابل عرضه میباشد .  والواشر به علت زاویه پخش °30 و °45 و °60 ای که دارد میتواند در مکان هایی نظیر نمای ساختمان ها  زیر پلها ،  ویترینها ، غرفه های فروشگاه و… نصب و استفاده شود  این محصول علاوه بر نور زیاد دارای مصرف برق پایین و طول عمری بالا دارد . میزان روشنایی این پرژکتور در رنگ های مختلف فرق میکند و از 90 تا 720 را دارا میباشد . این محصول با دامنه‌ی ولتاژی بین 100 تا 240 ولت کار می‌کند و طول عمری برابر 50000 ساعت دارد.  محصول فوق با درجه حفاظت IP65  در مقابل نفوذ گرد و غبار و باران محافظت خوبی دارد والواشرهای گروه روشنایی مگابیز  دارای پرتاب نور بسیاز زیادی میباشند همین امر باعث شده است این محصول در میان مشتریان زیادی را به خود جلب کند .

این والواشر در دو سایز 35  و  50  سانتیمتری تولید میشود

هفت تنوع رنگ

پرتاب نور مناسب

طراحی زیبا

درجه حفاظتی IP 65

18 ماه گارانتی تعویض

20 سال خدمات پس از فروش

والواشر 6 وات

والواشر ( Wall Washer ) یا پرژکتور خطی که SMD  یا LED  های ان بصورت سری و به شکل خطی میباشد . این پرژکتور در سایز های مختلف و با تراکم   LED و SMD  های مختلف قابل عرضه میباشد .  والواشر به علت زاویه پخش °30 و °45 و °60 ای که دارد میتواند در مکان هایی نظیر نمای ساختمان ها  زیر پلها ،  ویترینها ، غرفه های فروشگاه و… نصب و استفاده شود  این محصول علاوه بر نور زیاد دارای مصرف برق پایین و طول عمری بالا دارد . میزان روشنایی این پرژکتور در رنگ های مختلف فرق میکند و از 90 تا 720 را دارا میباشد . این محصول با دامنه‌ی ولتاژی بین 100 تا 240 ولت کار می‌کند و طول عمری برابر 50000 ساعت دارد.  محصول فوق با درجه حفاظت IP65  در مقابل نفوذ گرد و غبار و باران محافظت خوبی دارد والواشرهای گروه روشنایی مگابیز  دارای پرتاب نور بسیاز زیادی میباشند همین امر باعث شده است این محصول در میان مشتریان زیادی را به خود جلب کند .

این والواشر در سایز 40  سانتیمتری تولید میشود

هفت تنوع رنگ

پرتاب نور مناسب

طراحی زیبا

درجه حفاظتی IP 65

18 ماه گارانتی تعویض

20 سال خدمات پس از فروش

والواشر 6 وات

والواشر ( Wall Washer ) یا پرژکتور خطی که SMD  یا LED  های ان بصورت سری و به شکل خطی میباشد . این پرژکتور در سایز های مختلف و با تراکم   LED و SMD  های مختلف قابل عرضه میباشد .  والواشر به علت زاویه پخش °30 و °45 و °60 ای که دارد میتواند در مکان هایی نظیر نمای ساختمان ها  زیر پلها ،  ویترینها ، غرفه های فروشگاه و… نصب و استفاده شود  این محصول علاوه بر نور زیاد دارای مصرف برق پایین و طول عمری بالا دارد . میزان روشنایی این پرژکتور در رنگ های مختلف فرق میکند و از 90 تا 720 را دارا میباشد . این محصول با دامنه‌ی ولتاژی بین 100 تا 240 ولت کار می‌کند و طول عمری برابر 50000 ساعت دارد.  محصول فوق با درجه حفاظت IP65  در مقابل نفوذ گرد و غبار و باران محافظت خوبی دارد والواشرهای گروه روشنایی مگابیز  دارای پرتاب نور بسیاز زیادی میباشند همین امر باعث شده است این محصول در میان مشتریان زیادی را به خود جلب کند .

این والواشر در دو سایز 50  و  75  سانتیمتری تولید میشود

هفت تنوع رنگ

پرتاب نور مناسب

طراحی زیبا

درجه حفاظتی IP 65

18 ماه گارانتی تعویض

20 سال خدمات پس از فروش

والواشر 6 وات

والواشر ( Wall Washer ) یا پرژکتور خطی که SMD  یا LED  های ان بصورت سری و به شکل خطی میباشد . این پرژکتور در سایز های مختلف و با تراکم   LED و SMD  های مختلف قابل عرضه میباشد .  والواشر به علت زاویه پخش °30 و °45 و °60 ای که دارد میتواند در مکان هایی نظیر نمای ساختمان ها  زیر پلها ،  ویترینها ، غرفه های فروشگاه و… نصب و استفاده شود  این محصول علاوه بر نور زیاد دارای مصرف برق پایین و طول عمری بالا دارد . میزان روشنایی این پرژکتور در رنگ های مختلف فرق میکند و از 90 تا 720 را دارا میباشد . این محصول با دامنه‌ی ولتاژی بین 100 تا 240 ولت کار می‌کند و طول عمری برابر 50000 ساعت دارد.  محصول فوق با درجه حفاظت IP65  در مقابل نفوذ گرد و غبار و باران محافظت خوبی دارد والواشرهای گروه روشنایی مگابیز  دارای پرتاب نور بسیاز زیادی میباشند همین امر باعث شده است این محصول در میان مشتریان زیادی را به خود جلب کند .

این والواشر در سایز 100 سانتیمتری تولید میشود

هفت تنوع رنگ

پرتاب نور مناسب

طراحی زیبا

درجه حفاظتی IP 65

18 ماه گارانتی تعویض

20 سال خدمات پس از فروش

والواشر 6 وات

والواشر ( Wall Washer ) یا پرژکتور خطی که SMD  یا LED  های ان بصورت سری و به شکل خطی میباشد . این پرژکتور در سایز های مختلف و با تراکم   LED و SMD  های مختلف قابل عرضه میباشد .  والواشر به علت زاویه پخش °30 و °45 و °60 ای که دارد میتواند در مکان هایی نظیر نمای ساختمان ها  زیر پلها ،  ویترینها ، غرفه های فروشگاه و… نصب و استفاده شود  این محصول علاوه بر نور زیاد دارای مصرف برق پایین و طول عمری بالا دارد . میزان روشنایی این پرژکتور در رنگ های مختلف فرق میکند و از 90 تا 720 را دارا میباشد . این محصول با دامنه‌ی ولتاژی بین 100 تا 240 ولت کار می‌کند و طول عمری برابر 50000 ساعت دارد.  محصول فوق با درجه حفاظت IP65  در مقابل نفوذ گرد و غبار و باران محافظت خوبی دارد والواشرهای گروه روشنایی مگابیز  دارای پرتاب نور بسیاز زیادی میباشند همین امر باعث شده است این محصول در میان مشتریان زیادی را به خود جلب کند .

این والواشر در سایز 200 سانتیمتری تولید میشود

هفت تنوع رنگ

پرتاب نور مناسب

طراحی زیبا

درجه حفاظتی IP 65

18 ماه گارانتی تعویض

20 سال خدمات پس از فروش

 • شرایط گارانتی
 • نکات خرید
 • محل های نصب

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن انتخاب شما لطفا شرایط گارانتی را بدقت مظالعه فرمایید

 

1- عدم وجود آثار ضربه، ضایعه فیزیکی قابل مشاهده در کالا

 

2- قرار داشتن در محدوده زمانی گارانتی

 

3- عدم دستخوردگی چاپ و سایر برچسب های گارانتی

 

4- دارا بودن شماره سریال و عدم مخدوش بودن آن

 

5- عدم وجود آثار دستکاری بر روی قطعه

مصرف انرژی ؟؟

با اینکه در اکثر وال واشر ها از لامپ های LED استفاده می می شود و این نوع لامپ ها هم مصرف برق چندانی ندارند، اما با این وجود استفاده از آنها برای چندین ساعت (به عنوان مثال در تمام طول شب) باعث افزایش مصرف برق خواهد شد. بنابراین بهتر است که در هنگام خرید وال واشر به توان خروجی و میزان مصرف آنها نیز دقت کنید تا پس از مدتی استفاده، به خاطر هزینه برق زیاد مجبور به تعویض با یک مدل کم مصرف تر یا کنار گذاشتن آن نشوید

مکان نورپردازی ؟

حتماً پیش از خرید وال واشر، سوژه های مختلف نورپردازی را مشخص کنید و یک طرح اولیه را به روی کاغذ بیاورید. بهتر است نمونه های مختلفی از ایده های نورپردازی با وال واشر را مشاهده نمایید.

جنس مواد بکار رفته در والوشر

در هنگام انتخاب وال واشر از میزان اهمیت جنس بدنه و کیفیت آن غافل نشوید، زیرا اگر کیفیت بدنه وال واشر خوب نباشد یا متریالی که در آن بکار رفته مرغوب نبوده باشد، امکان دارد با وارد شدن ضربه ای کوچک یا برخورد آب و مایعات خراب شوند. معمولا در وال واشر ها ضد آب بودن و مقاومت در برابر آب و قطرات باران اهمیت بسیاری دارد، زیرا وال واشر هایی که در محیط سر باز نصب می شوند در معرض قطرات باران هستند و بدنه آنها باید در برابر نفوذ آب مقاوم باشد.

چه درجه IP مود نیاز شما است؟

معمولا والواشر در فضای خارجی استفاده میشوند. برای همین هم باید در برابر باران و گرد و غبار و رطوبت، مقاومت داشته باشند. پروژکتورهای دارای IP65، در برابر گرد و غبار و بارش آب، مقاومت دارند. والواشر های دارای IP65 در برابر گرد و غبار و بارش شدید آب مقاومت دارند.

گارانتی معتبر اهمیت دارد!

با تمام بی اعتباری شرکتها در ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی، نمیشود از این مسئله صرف نظر کرد. یکی از مهمترین مزایای خرید والواشر ، طول عمر بالای آن است و اینکه در زمان طولانی، هزینه خرید آن با مصرف برق پایینش، همتراز میشود. اگر پروژکتور بعد از مدت کوتاهی بسوزد، در واقع منفعتی نصیب خریدار نشده است. بنابراین، سعی کنید در هنگام خرید ضمانت و رفتار تولید کننده یا صاحب برند، در مورد محصولاتش تحقیق کنید. البته در بازار، محصولات بدون گارانتی با قیمتهای پایین تری، به فروش میرسند اما، در هنگام خرید، نیم نگاهی هم به زمان خرابی آن داشته باشید.

کیفیت ساخت 

در نظر داشته باشید که با توجه به قیمت و فرآیند نصب، باید از محصولاتی باکیفیت استفاده کنید. در غیر این صورت پس از چند ماه به دلیل خرابی، محبور به تعویض و پرداخته هزینه های تعمیر آن خواهید شد.

بدنه پل ها

نورپردازی با والواشر به زیبایی هرچه بیشتر محیط اطراف و خود پل کمک میکند

نورپردازی آکواریوم آب شیرین

از وال واشر در آکواریوم های آب شیرین در اغلب موارد برای زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد.

رشد گیاه

از انواع وال واشر می توانیم به وال واشر رشد گیاه اشاره کنیم. این نوع والواشرها برای گیاهان، صیفی جات و سبزیجاتی که در فضاهای خانگی، صنعتی و گلخانه ای به صورت طبقه بندی پرورش داده می شوند، بسیار مناسب هستند.این تجهیزات در عرض های کم و در طول 8 سانتی متر تا 200 سانتی متر درسبد محصولی گروه روشنایی مگابیز موجود هستند. مدل های خطی آنها در دو نوع ترکیب رشدی و فول اسپکتروم قابل سفارش هستند.

نورپردازی نما ساختمان

والواشرها به علت ساختار طولی بلند و پرتاب نور بالا و استفاده از رنگ های متنوع گزینه مناسب برای نورپردازی و زیبا سازی ساختمان ها است

نورپردازی آب شور

نورپردازی در آکواریوم‌های شور به منظور شبیه‌سازی محیط دریا برای ماهیان آب شور امری الزامی است و به همین منظور از ال ای دی‌های کلیون‌دار و UV در این Wall Washerها استفاده می‌شود.

موارد بهداشتی و پزشکی

LED  فراتر از چیزی که فکر می کنید می توانند کارایی داشته باشند، یکی از مهمترین این کارایی که در علم پزشکی است، مهندسان علوم پزشکی و تجهیز آلات آن با استفاده از نور ال ای دی و فرکانس آن می توانند وسایل و اجسام مختلف را ضد عفونی کنند. از این رو والواشرها در صنعت پزشکی نیز کارایی و کاربرد دارد.

پروژکتور نورافکن

پروژکتور نروافکن های گروه روشنایی مگابیز با طراحی زیبا و منحصر بفرد میتواند گزینه مناسبی برای نورپردازی مکان های شما باشد این پروژکتورهها در سایز های 50 - 100 - 150 - 200 و سایز های سفارشی قابل عرضه به مشتریان عزیز میباشد

پروژه های اخیر