تماس با ما
واحد مونتاژ
سئو دیجیتال

یک خط مونتاژ یک فرآیند تولید (اغلب به نام مونتاژ پیشرونده) است که در آن قطعات (معمولا قطعات قابل تعویض) به عنوان مونتاژ نیمه تمام از ایستگاه کاری به محل کار اضافه می شوند، در این واحد بردهای الکترونیکی تولید شده به همراه سایر اقلام و قطعات جانبی طی مراحل مختلف و برنامه ریزی شده متناسب با سفارش مشتری در گروه های تولید تقسیم بندی شد و اماده مونتاژ و تولید میشوند