تماس با ما
واحد بازاریابی و فروش
مدیر توییتر

اهمیت واحد فروش در حوزه های اقتصادی مختلف بر کسی پوشیده نیست و این مسئله نیازمند داشتن یک تیم قوی و فعال در عرصه های سودآوری و همچنین تبلیغات و بازاریابی می باشد. افرادی که بتوانند این مسائل را به درستی عملی نموده و راهکارهای مطمئنی را برای فروش و ارائه محصول و خدمات خود انتخاب نمایند می توانند بهترین مشتریان را به سمت خود جذب نمایند.