تماس با ما
واحد تولید
داوطلب

این واحد پس از تحویل و مطالعه نقشه های اجرایی از واحد فنی و مهندسی با همكاری واحد نمونه سازی یك نمونه كامل را با رعایت تمامی مسائل فنی و كیفی تولید نموده و پس از تكمیل نمونه و رفع ابهامات به تولید انبوه می پردازد. واحد تولید روشنایی مگابیز با دارا بودن تجهیزات پیشرفته و نیروی کارامد توانایی تولید محصولی درجه یک را دارد